Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»
Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»
Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»
Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»

Жүргүзүлүп жаткан иштер

Жүргүзүлүп жаткан иштер

Коомдук-маанилүү окуяларга, кесиптик майрамдарга, мамлекеттик жана регионалдык колдоо программаларына катышабыз. Жылына 4,5 жолу филармониялык концерт берилет. Бош кызмат орду жок.