Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»
Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»
Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»
Государственное учреждение
'Президентский камерный оркестр «Манас»

Кызматтар

КӨРСӨТҮЛҮҮЧҮ КЫЗМАТТАРДЫН ТИЗМЕСИ, БААЛАРДЫН ПРЕЙСКУРАНТЫ

МАДАНИЙ МАССАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАР
57 874 сом
КОРПОРАТИВДИК ТЕЙЛӨӨ
18 968 сом
ПРОТОКОЛДУК ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ТЕЙЛӨӨ ФОРМАТТАН ТЫШКАРЫ
34 466 сом